คนกดยกเลิกมีหวัง คลังเต รี ย มเปิดโอกาสให้กด ทบทวนสิทธิ์ รับเงิน 5000

0
118
Code

วันที่ 18 เมษายน 2563  มี ร า ย งานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อป้องกันCovid 19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลัง โดยในระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกั บ ผ ลการคัดกรองก่อน

และในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วย สำหรับกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินช่วยเหลือคร บ ทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินช่วยเหลือจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ของเดือนเมษายนด้วย

นายลวรณ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ได้มี ก าร จ่ายเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์หน้าอีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเ ป็ น เงินกว่า 20,000 ล้านบาท

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station