สนใจไหม? แค่มีบัญชี ธ.ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อนสบาย แค่เดือนละ 1,000 บาท

0
87
Code

สำหรับใครที่กำลัง สนใจกู้ยืมเงิน เพื่อมาลงทุน ตั้งหลัก หรือ ค้าขาย เอากำไร เรามีสินเชื่อ มาแนะนำกัน เป็นของ ธนาคาร ออมสิน

โดยทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ออกสินเชื่อ ฉุกเฉินรอบที่สอง สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เปิดให้กู้ยืมเงิน 50,000 บาท ผ่อนแค่ เดือนละ 1,000 บาท

สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบ จากการสถานการณ์ที่ผ่านมา ให้กู้ ยืมเงิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี ติดตามรายละเอียดด้านล่างเลย

คุณสมบัติ ผู้กู้ ยืมเงิน

– ต้องเป็นคน สัญชาติไทย

– มีอายุ ครบ 20 ปี ขึ้นไป เเละ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำระ เงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

– ผู้มีรายได้ประจำ เเต่มีรายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา

– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

– เป็นผู้ฝากเงิน ประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

– มีการตรวจสอบ รายได้ จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อ ผู้กู้ยืมเงิน

– ออมสิน ให้กู้ยืม ตามความจำเป็น เเละ ความสามารถในการชำระคืนของคุณ รายละไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

– มีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่น ที่ธนาคารกำหนด)

– ระยะเวลา ชำระคืน เงินกู้ยืม เเละดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

– ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้น เเละ ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน โดยหักเงิน ชำระจาก บัญชีเงินฝาก ของผู้กู้

– ระยะเวลา อนุมัติ เงินกู้ เเละ จัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่า จะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ขั้นตอนการยื่นกู้

ทั้งนี้ ใครที่ต้องการ กู้ยืมเงิน กับทาง ธนาคารออมสิน หากดูรายละเอียดแล้ว เข้าเงื่อนไข ตามที่ ทางธนาคาร กำหนด สามารถทำเรื่อง กู้ยืมเงิน ได้เลย ยื่นเรื่อง ขอกู้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1115