เปิดไทม์ไลน์ หนูน้อยวัย 1 ขวบ 3 เดือน ติด CV-19

0
282
Code

ศูนย์ปฏิบัติการฯ CV-19 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานไทม์ไลน์ พบว่า เด็กหญิงอายุ 1 ปี 3 เดือน อาศัยอยู่ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยพบว่า วันที่ 22 ธ.ค. ผู้ยืนยันในการระบา ดรอบใหม่ รายที่ 5 ของจังหวัด ซึ้งเป็นย่าของเด็กหญิง เข้ารับรักษา รพ.สมเด็จพระสังฆราชองศ์ที่ 17 วันที่ 23.ธ.ค.63 08.00-11.00 น.

จากนั้น เด็กหญิงได้รับการตรวจพร้อมครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธ.ค. 63 กักตัว พร้อมบุคคลในครอบครัว อยู่ที่บ้านพัก ต.บัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยไม่ให้พบบุคคลอื่น

จากนั้น วันที่ 31 ธ.ค.63 08.00 น. เด็กหญิงพร้อมครอบครัว เข้ารับการตรวจครั้งที่ 2 จากนั้น กลับบ้านพัก ต.บัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม 16.00 น. เดินทางพร้อมครอบครัว ไปยัง บ้านญาติ หมู่ที่ 9 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง

จากนั้น เวลา 20.00 น. เดินทางพร้อมครอบครัว ไปยังบ้านญาติ หมู่ที่ 9 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จนเวลา 22.00 น. โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจ พบว่า เด็กหญิงฯ พบเชื้อ โควิด ส่วนบุคคลในครอบครัว ไม่พบเชื้อเข้ารับรักษา รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง