พณ.จัดธงฟ้าทั่วประเทศ รับใช้จ่ายคนละครึ่ง

0
87
Code

กรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ช่วงโควิด-19 เตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัด ระดับภาค 16 ครั้ง กรุงเทพฯ และเคหะชุมชน 30 ครั้ง และลงลึกถึงระดับอำเภอ ตำบล ทั้ง 76 จังหวัด พร้อมดึงร้านธงฟ้า 1.31 แสนแห่งร่วมลดราคา เผยผลจากโครงการคนละครึ่ง ช่วยหนุนยอดขายร้านธงฟ้าพุ่ง ประชาชนก็ประหยัด ส่วนโครงการพาณิชย์ลดกระหน่ำข้ามปี ยังแรงไม่เลิก คาดลดค่าครองชีพได้ 1,000 ล้าน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ตั้งเป้าจะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน แบ่งเป็นการจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับภาค 16 ครั้ง การจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับเขตในกรุงเทพฯ และเคหะชุมชน 30 ครั้ง และจัดงานจำหน่ายสินค้าระดับท้องถิ่นหรือชุมชน อำเภอ ตำบล ร่วมกับกิจกรรมส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด 76 จังหวัด

“การจัดงานดังกล่าว เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย เพราะได้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วย รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน 131,876 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 ธ.ค.2563) และมีบริษัทผู้ผลิตที่ร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย มีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140 สินค้าจำนวน 1,031 รายการ อย่างไรก็ตาม สำหรับร้านธงฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ยังได้รับประโยชน์จากโครงการ “คนละครึ่ง” เพราะมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนก็ได้ลดภาระค่าครองชีพ เพราะสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการโดยใช้เงินเพียงครึ่งเดียว

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า สำหรับโครงการ “พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี! New Year Grand Sale 2021” ที่ได้จัดมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.2564 นั้น มีภาคเอกชน 73 ราย ประกอบด้วยห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 17 ราย ผู้ผลิตและจำหน่าย 44 ราย ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง 3 ราย กลุ่มโรงพยาบาล 2 ราย สายการบิน 3 สาย และกลุ่มแพลตฟอร์ม 4 แพลตฟอร์มเข้าร่วมลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 22,000 รายการ รวมถึงสินค้านมผงได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยสินค้าลดราคาสูงสุด 87% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริง โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

“ขณะนี้ กรมฯ กำลังประสานผู้ผลิตผู้จำหน่ายในการจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในล็อตถัดไป ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพของผู้บริโภค รวมทั้งจะได้ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มต่างๆ มาร่วมลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย”นายวัฒนศักย์กล่าว