ชลบุรี พบติด CV-19

0
238
Code

วันที่ 21 ก.พ.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวัน ผ่านเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล CV-19 ว่า มีผู้ติดรายใหม่ 92 ราย เป็นการติดในประเทศ 86 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย หายป่วย 156 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยรวมสะสม 25,415 ราย รักษาหายแล้ว 24,285 ราย เหลือรักษาอยู่ 1,047 ราย ส่วนระลอกใหม่ผู้ติดสะสม 21,178 ราย หายสะสม 20,108 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

เมื่อแยกตามประเภทผู้ติด พบว่า 1.มาจากระบบเฝ้าระวัง 48 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 33 ราย กทม. 3 ราย ปทุมธานี 7 ราย ชลบุรี 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย และอ่างทอง 3 ราย 2.คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 38 ราย ได้แก่ ปทุมธานี 10 ราย สมุทรสาคร 27 ราย และอ่างทอง 1 ราย และ 3.ต่างประเทศ 6 ราย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี บราซิล เอธิโอเปีย คูเวต และโอมานประเทศละ 1 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

สำหรับผู้ติด จ.ชลบุรี พบว่าเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี อาชีพพย าบาล ติด CV-19 มีอาการเข้ารักษา โรงพย าบาลบางละมุง ส่วน จ.ขอนแก่น เป็นนักเรียนชายไทยอายุ 10 ปีติด CV-19 เข้ารับการรักษา โรงพย าบาลชุมแพ ภาพรวมวันแรกของสัปดาห์นี้ มีการติด 6 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19